Provozní řád

1. Provozovatelem Můj Gym je Zdravé Kladno z.s., které poskytuje tělovýchovnou činnost a je zastoupeno Alesii Kučerovou.

 

2. Chceš – li skupinového tréninku nebo Open Gym se zúčastnit, rezervaci své osoby na příslušných webových stránkách uskutečni. V opačném případě zaručit možnost zúčastnit se tohoto tréninku Ti nemůžeme.

 

3. Platit hotově v našem gymu možné není, to na paměti měj. Chceš-li uhradit svůj členský příspěvek a zúčastnit se některé z naších tělovýchovných aktivit, platbu převodem na účet č. 2701572844/2010 uskutečni či využij náš platební terminál.

 

4. Zakoupením vstupu na trénink věz, že se zavazuješ konat dle pokynů trenérových, jelikož ten vždy pravdu má. Zároveň se na dobu tréninku stáváš členem Zdravé Kladno z.s., a toto členství Ti automaticky zanikne, dokud další členský příspěvek neuhradíš. Uhrazením členského poplatku souhlasíš se stanovami spolku a tímto řádem.

 

5. Při vchodu do našeho cvičebního ráje obnaž své dolní končetiny a ulož obutí své do botníku, jenž šedou barvu má.

 

6. Ke cvičení používej vždy vhodné, čisté obutí. Můžeš cvičit bez bot, ale v případě jakéhokoli zranění bosé nohy Tvé se provozovatel zodpovědnosti zcela zprošťuje a foukat Ti to nebude.

 

7. Jsi – li mlád (do 18 let), stvrzení na baru si vyzvedni a své stvořitele - rodiče požádej, ať laskavě svolení Ti dají a písemně toto stvrdí.

 

8. Chceš – li využívat OCR zónu, jež do rizika zdraví Tvé uvrhnout může, věz, že na vlastní nebezpečí takto činíš.

 

9. Dodržuj čistotu, vždy po sobě náčiní své ukliď a vydezinfikuj. Rozhodneš-li se lehnout či sednout na cokoli od lavičky až po podložku, svůj vlastní ručník si pod sebe dej.

 

10.Chovej se k náčiní, jako by to Tvoje vlastní bylo. Jen si ho, prosím, nenos domů.

 

11.Dodržuj zásady bezpečného pohybu a cvičení, aby zdraví Tvému, ani zdraví osoby tahající železo vedle Tebe, nebylo ublíženo.

 

12.Aktivuj mód slušnosti a vřelosti k ostatním existencím, na něž v MůjGym narazíš. V opačném případě bys mohl být nelítostně vyhoštěn.

 

13. Při odchodu nech klíč od dočasně Ti zapůjčeného úložného prostoru opět v zámku. Pokud by sis ho omylem domů jakožto suvenýr odnesl, co nejdříve nám ho opět vrať a nebudeš pokutou ani zlými pohledy ztrestán.

 

14. V případě, že disponuješ cennými předměty, které si vyžadují větší ostrahu, než může úložný prostor v šatnách nabídnout, odevzdej je dočasně k úschově trenérovi.

 

15. Zapomeneš – li v tělocvičně něco z majetku patřícího Tobě, vyzvi při další návštěvě trenéra, aby Tě nechal nahlédnout do speciálně určené krabice „Ztráty a nálezy“. Neručíme však, že se Tvůj zapomenutý majetek zde skutečně ocitne, pokud ho po svém odchodu někde bez dozoru necháš.

 

16. Za jakýkoli Tvůj majetek, chladnokrevně odložený v prostorech tělocvičny ledabyle bez dozoru, neručíme.

 

17. Vstoupíš – li do tělocvičny s potomkem svým nebo cizím, s domácím mazlíčkem svým nebo cizím, jeho bezpečnost si laskavě ohlídej, protože trenér ani provozovatel za jeho zdraví neručí.

 

18. Získáš – li od trenéra výživový nebo stravovací plán, jeho šíření se vyvaruj a jen pro své královské účely ho využívej.

 

19. Stane – li se, že hříchu vůči tomuto provoznímu řádu se dopustíš a některý z jeho bodů porušit se opovážíš, do surové zimy nebo horka vyhoštěn budeš bez nároku na vrácení platby Tvé.

  • Můj Gym Kladno Fitness Videa