ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste zákazníkem MaxiCzech s.r.o. nebo členem Zdravé Kladno z.s., máte u nás v databázi uložené osobní údaje. Za jejich ochranu a zabezpečení zodpovídá správce Alesia Kučerová. Níže se seznámíte s informacemi o ochraně osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

MaxiCzech s.r.o. - IČO: 06570283, sídlo: O.Peška 343 Kladno, zapsáno C 284545/MSPH Městský soud v Praze - poskytovatel online programu FitBob (30 dní členství), osobních tréninků, stravovacích a výživových plánů a skupinových tréninků v Můj Gym

Zdravé Kladno z.s. - IČO: 03673294, sídlo: O.Peška 343 Kladno, zapsáno L 61720/MSPH Městský soud v Praze -  poskytovatel cvičení pro děti Teens Workout, cvičení Spartan Training Group Kladno, poskytovatel tělovýchovných služeb pro dospělé v Můj Gym

Svou registrací na webu www.mujgym.cz stvrzujete, že souhlasíte se správou, zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro potřeby spolku Zdravé Kladno z.s. a společnosti MaxiCzech s.r.o. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytnut na dobu trvání registrace na tomto webu, po jejím zrušení budou údaje vymazány ve lhůtě do 30 dnů od zániku. Registrovaný člen má právo získat jakékoli informace o způsobu, účelu zpracovávání svých údajů, správci údajů a souhlas se zpracováním lze kdykoli odvolat prostřednictvím emailu info@mujgym.cz. 

Kontaktní údaje na správce: Alesia Kučerová, tel. 775 350 309, info@mujgym.cz

Správce splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.


Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány za účelem poskytování služeb a plnění smlouvy.
Rozsah poskytovaných údajů: fakturační údaje, e-mail, telefon, věk, výška, váha, zaslané fotografie.
Účel využití osobních údajů: Marketing, účetnictví, žádosti o dotace, informování o naší práci a naších akcích, reportáže
 

Cookies
Při návštěvě naších stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, dobu relací na stránkách a obsah, který si prohlížíte. Používáme cookies za účelem sledování návštěvnosti naších stránek za účelem zlepšování kvality služeb. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány pouze při udělení souhlasu. Pokud s tímto nesouhlasíte, můžete souhlas neudělit, cookies ve svém počítači můžete pravidelně mazat nebo zcela zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Osobní údaje chráníme pomocí moderních technologií a děláme maximum pro jejich zabezpečení. Chráníme je pomocí organizačních a technických prostředků proti poškození, odcizení a zneužití. K údajům mají přístup pouze zaměstnanci a spolupracovníci MaxiCzech s.r.o. a Zdravé Kladno z.s., kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou absolventy adekvátního školení.

Zpracování třetími stranami

Vyjímečně jsou údaje zpracovávány třetími stranami, a to v případě, kdy nejsme schopni zajistit zpracování vlastními silami. Jedná se však o spolehlivé aplikace, které jsou v souladu s GDPR: Platforma WIX, Rezervační systém WIX Bookings, FB Pixel, Google Analytics, účetní program Bezšanonu, Platební brána Stripe.
 

Práva členů v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, o tom, jakým způsobem jsou vaše osobní data uchována, kdo je správce a jak je s nimi nakládáno. Tuto informaci vám poskytneme na vyžádání do třiceti dnů. Žádost zasílejte na info@mujgym.cz nebo na chatu na stránkách www.mujgym.cz. Zde můžete také hlásit veškeré změny svých údajů, doplnění, opravení či vymazání.

Máte právo také vznést námitku na způsob zpracování nebo uchování vašich dat, případně omezit jejich využití z naší strany. Veškeré žádosti, včetně žádosti o vymazání, budou vyřízeny nejpozději do 30 dnů. Pokud se rozhodnete zrušit registraci na našem webu, můžete tak učinit prostřednictvím svého účtu u nás, a vaše údaje budou nejpozději do 30 dnů. Výjimkou jsou situace, kdy máme zákonem stanovenou povinnost na evidenci, například v případě účetnictví. Pokud jste tedy prováděli nějaké platby MaxiCzech s.r.o. nebo Zdravé Kladno z.s., musíme uchovat nejnutnější údaje v rámci daňové evidence.


V případě, že máte pocit, že s Vašimi údaji zacházíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Prosíme vás, abyste nejprve informovali našeho správce Alesii Kučerovou o této skutečnosti, abychom mohli učinit nápravné kroky. 
 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
Pokud již nechcete dostávat emaily od nás, stačí se odhlásit nebo zrušit svou registraci. Pokud by se vyskytl jakýkoli problém s odhlášením, nebo byste nadále dostávali emaily, o které nestojíte, kontaktujte nás na info@mujgym.cz. Rozhodně není naším cílem zasílat nevyžádanou poštu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.